23. august 2022

pTro-gjesten: Ut av berg-og-dal-banen

Fastgrodde, negative mønstre lar seg som regel ikke rokke så lett. Nå skal du få høre om et uvanlig brått og gjennomgripende vendepunkt. Vi starter med å spole helt tilbake til begynnelsen, til en ganske ordinær oppvekst for Olav Dyngeland.

pTro-gjest
pTro-gjest
pTro-gjesten: Ut av berg-og-dal-banen
/