23. januar 2023

pTro-gjesten: Gud ble far

Gjennom hele oppveksten slet Johnny Karlsen med konsekvensene etter tapet av faren, som omkom i utlandet. I dag er han selv far, med fire barn og 6 barnebarn. Ifølge ham selv ble livet forandret da han ble kristen i 1981. Men bevisstheten om at det finnes en Gud var med ham helt fra barnsben av.
Reporter: Sidsel Haugland

pTro
pTro
pTro-gjesten: Gud ble far
/