18. april 2023

pTro-gjesten: Fra okkultisme til Jesus

Anne Kari Solberg hadde en religiøs lengsel som ledet inn i det okkulte. For henne opplevdes overgangen til kristen tro som dramatisk.

pTro-gjest
pTro-gjest
pTro-gjesten: Fra okkultisme til Jesus
/