30. januar 2023

pTro-gjesten: Beate Husa

Etter nesten 16 år i politikken har Beate Husa gått fra byråd i Bergen til kommunikasjonsrådgiver i et PR-byrå. I dag forteller hun om vegen fra ufør til yrkesaktiv, og om hvordan gudstroen kom fra hodet og ned i hjertet. Og troen ble viktig da hun som byråd under pandemien måtte ta avgjørelser som påvirket innbyggernes frihet, og i verste fall helse. Med så mye på spill ble også medieprofileringen mye kraftigere enn forventet.
(Foto: KrF)

pTro
pTro
pTro-gjesten: Beate Husa
/