3. februar 2020

pTro-gjest: Steinar Harila

pTro-gjest: Steinar Harila

Gjennom mange år har Steinar Harila drevet et utstrakt hjelpearbeid gjennom stiftelsen Hjelp til Russland, et arbeid har fikk kongens fortjenestemedalje for i 2011. I enda flere år har han vært kristen forkynner og evangelist, og han hevder selv at ingenting av det han har oppnådd ville være mulig uten Guds hjelp. Starten på en innholdsrik tjeneste sto i et lite kapell nesten så langt nord og øst man kan komme her til lands.

pTro
pTro
pTro-gjest: Steinar Harila
/