3. mars 2020

pTro-gjest: Nils Kåre Strøm

pTro-gjest: Nils Kåre Strøm

Han har hatt kun én arbeidsgiver, og jobbet i Norsk Luthersk Misjonssamband siden 1969, med unntak av et år i militæret, og under utdanning. Nils Kåre Strøm er dagens pTro-gjest. Siden 1980 har han vært fulltids evangelist for NLM, og reist mye landet over med evangeliet. Men det var ikke planlagt fra Nils Kåre Strøm sin side, at det var evangelist han skulle bli.

pTro-gjest
pTro-gjest
pTro-gjest: Nils Kåre Strøm
/