6. januar 2020

pTro-gjest: Morten Hjelmeland

pTro-gjest: Morten Hjelmeland

En prosess er pr. definisjon en endring som pågår over en viss tid. Morten Hjelmeland hadde flere risikofaktorer i bakgrunnen sin. Mange ganger hadde han prøvd å bli kvitt rusproblemene – uten å lykkes. Men en prosess som startet i 2009, med et nytt vendepunkt fire år senere, gjør at han i dag har byttet rusen med kjærlighet, kone og barn.

pTro-gjest
pTro-gjest
pTro-gjest: Morten Hjelmeland
/