– Bibelen er full av løfter om at jødane skal komma heim til Israel i endetida, seier Jon Olav Østhus. I denne pTro-gjesten kan du møta han og Ester Wehus som begge er frivillige medarbeidarar i den internasjonale organisasjon Ebeneser Operasjon Exodus. Sidan 1991 har denne organisasjonen jobba med å bringa jødar tilbake til Israel, særleg frå land som Russland og Ukraina. Jon Olav Østhus er nasjonal koordinator i Norge. Her fortel han meir om korleis dei jobbar.

Likte du dette? Del det med andre.