15. september 2020

pTro-gjest: Jan Bygstad

pTro-gjest: Jan Bygstad

Jan Bygstad har vært prest i 40 år, 20 år i Den norske kirke og 20 år i Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK). Han tror det er en misoppfatning når en enkelte hevder at Gud har lovet oss helse og velstand allerede i dette livet. Derimot tror han at Guds omsorg og ledelse også er til stede når bønnesvaret ikke alltid blir som vi ønsker. Selv mistet han sin kone, Kjersti, som døde av kreft i 2018.

pTro
pTro
pTro-gjest: Jan Bygstad
/