8. november 2021

Profeten Jesaja del 12 – kap 17-18

Profetier om Damaskus, eller Syria, Efraim og Kusj, eller Etiopia

Jesaja
Jesaja
Profeten Jesaja del 12 - kap 17-18
/