25. april 2022

Preika som blei lagt vekk

-Lønnar det seg å vera ein kristen? Den unge forkynnaren Odd Dubland hadde førebudd tema for eit bedehusmøte i Ryfylke. Etter møtet blei preika lagt vekk. 

Programleiar: Inge Kallestad

pTro
pTro
Preika som blei lagt vekk
/