13. januar 2023

Porten inn til sauene

Dette semesteret har pTro-presten Vidar Mæland Bakke begynt å utforske de samme bibelfortellingene som barna gjør i søndagsskolens opplegg «Sprell levende». Denne gang handler det om «Porten inn til sauene». Til daglig er Vidar prest og daglig leder i Bymenigheten – Sandnes, en valgmenighet i Den norske kirke.

pTro
pTro
Porten inn til sauene
/