23. november 2021

Politimann med undring og gudstru i det vanskelige

Politimannen Henry Ove Berg har stått i store dramatiske hendingar. Som ungdom var han sjølv nær på å mista livet, og som leiar i Politiet mista han ein god venn og kollega i NOKAS-ranet. Midt i det vanskelege har trua på Gud aldri sluppe taket i han, til trass for mange ubesvarte spørsmål.

Programleiar: Anne Birgitte Lillebø Bøe og Inge Kallestad

pTro-gjest
pTro-gjest
Politimann med undring og gudstru i det vanskelige
/