3. juni 2022

Pinse en ukjent høytid?

Pinsehøytiden har ikke samme status hos oss som de kristne høytidene jul og påske. 

For mange av oss blir pinse en utydelig høytid. Eivind Arnevåg, daglig leder i OASE kommer i år ut med bok om Den Hellige ånd. 
Han sier at lite forkynnelse om Den Hellige ånd må ta noe av ansvaret for at pinsehøytiden er lite kjent i dag.  

pTro
pTro
Pinse en ukjent høytid?
/