23. september 2020

Pastoren og Journalisten – Ep. 13 – Hvorfor forlater kristne kirken?

Historien til fem unge voksne som har sluttet i kristne fellesskap, men som ikke har forlatt troen har Harald Hovland skrevet masteroppgave om. Flere lever i en spenning mellom en kristen virkelighetsforståelse som står i motsetning til utbredt tankegods som sier at det største godet er individets selvutfoldelse.

Mange mennesker forlater det kristne fellesskapet. Hvorfor er det slik ? Og hva kan vi lære fra de som gjør dette? I podcasten Pastoren og Journalisten møter du pastor Christian Lilleheim, pastor og journalist Eivind Algrøy og pTro-journalist Bjørn Steinar Haugland. Vi vil grave mer i hvorfor mennesker sier kirken og menigheten takk og farvel.

pod@ptro.no er vår mailadresse. Du kan også skrive til oss via våre sider på Twitter, Facebook og Instagram.

pTro
pTro
Pastoren og Journalisten - Ep. 13 – Hvorfor forlater kristne kirken?
/