4. juni 2020

Pastoren og Journalisten – Ep.09 – Oppsummering så langt

Denne våren har vi fått flere tilbakemeldinger fra personer som har opplevelser fra kirke og menighet som er vonde og triste. Hvordan er det for pastoren og journalisten å høre at mennesker har troen på Jesus, men har fått negative opplevelser med kristne
pTro
Pastoren og Journalisten - Ep.09 - Oppsummering så langt
/