21. februar 2020

Pastoren og journalisten Ep.00: «Hva vil Pastoren og journalisten»

Dersom du har forlatt kirke og kristne fellesskap i skuffelse: hvilke spørsmål, innvendinger og tanker har du nå om krike og menighetkulturen? Mange mennesker forlater det kristne fellesskapet. Hvorfor er det slik ? Og hva kan vi lære fra dem som gjør det
pTro
Pastoren og journalisten Ep.00: "Hva vil Pastoren og journalisten"
/