5. januar 2021

Overraskande tale til ein 16 åring

Du blir kanskje overraska når du høyrer kva 16-åring som kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland held tale til. Inge Kallestad har årets første drøs med han Odd i Krånå.

pTro
pTro
Overraskande tale til ein 16 åring
/