26. oktober 2022

Ordskifte med Braut og Bakke – Underordning del 1

I vår høstet Sofie Braut massiv kritikk fordi hun i et intervju i Stavanger Aftenblad sa at hun forsøker å respektere Bibelens ord om å underordne seg sin ektefelle. Det ble en voldsom debatt over flere uker, både i Aftenbladet og i Vårt Land. – Er dette særlig relevant å debattere i 2022, tenkte pTro-presten Vidar Mæland Bakke den gang. I podcasten du nå skal få høre forsøker han å finne ut hva Sofie Braut egentlig mener om underordning i ekteskapet.

pTro
pTro
Ordskifte med Braut og Bakke - Underordning del 1
/