20. november 2020

Omsorgsfull hyrde

Hyrde i menigheten – det er Jesus som er det store forbildet vårt.
Podkastserien «Femfoldig menighet. Mangfoldig hverdag» er et samarbeid mellom Bymenigheten – Sandnes, Bogafjell menighet og pTro-presten. I serien møter pTro-presten Vidar Mæland Bakke andre prestekollegaer til 10-minutts-samtaler om menighet og lokalsamfunn. Torstein Eidem Nordal er med han denne gangen.

pTro
pTro
Omsorgsfull hyrde
/