14. november 2023

Om å bli alene

En uke før jul i fjor opplevde Harald Harstad å miste kona etter et langt ekteskap. Ellen Sørlien har kjent han fra tiden i den kristne ungdomsforeningen på Gjøvik på 1970 talet, og nylig var ho på besøk. 

pTro-gjest
pTro-gjest
Om å bli alene
/