22. april 2022

Oljeberget og Klagemuren

Oljeberget er en høyde i Jerusalem hvor man har fin utsikt over byen. Turister stopper her både for å se utsikten over Jerusalem og for å lære om byen og Oljeberget. Jesus og disiplene var der flere ganger. Etterpå hører vi om Klagemuren, en friluftssynagoge med mye liv og lyd.

Bibelske steder knyttet til Jesu liv
Bibelske steder knyttet til Jesu liv
Oljeberget og Klagemuren
/