18. mai 2022

Ode til frihet

I dagens «spire» uttrykker pTro-presten Vidar Mæland Bakke sin takknemlighet over årets feiring av 17. mai med det han kaller en «enkel ode til frihet». Til daglig er Vidar prest og daglig leder i Bymenigheten – Sandnes, en valgmenighet i Den norske kirke.

pTro
pTro
Ode til frihet
/