6. februar 2020

Oddbjørg Vigrestad Mellemstrand – SeMeg stasjonen

I arbeidet som helsesykepleier gjennom mange år såg Oddbjørg Mellemstrand at det ofte var veldig tilfeldig kva oppfølging og tilbod barn og unge fekk i pårørandesituasjonar.
I 2015 opplevde ho sjølv å bli pårørande når barndomskjæresten døde på sin 40-årsdag. Oppstarten av SeMeg-stasjonen kom som ein følge av desse opplevelsane fortel ho.

pTro
pTro
Oddbjørg Vigrestad Mellemstrand - SeMeg stasjonen
/