6. februar 2020

Oddbjørg Vigrestad Mellemstrand – SeMeg stasjonen

Ein stoppestad for barn og ungdom i pårørendesituasjon på livsvegen. Se-meg stasjonen på Vigrestad vil vere ein plass der barn og ungdom kan kome og bli sett og tatt vare på.Nye familier tek kontakt kvar veke og sidan oppstarten i 2016 har dei hatt kontakt med 400 familier.

pTro
pTro
Oddbjørg Vigrestad Mellemstrand – SeMeg stasjonen
/