4. august 2021

Nytt liv – nye hjem

I 45 år har misjonsorganisasjonen «Ungdom i Oppdrag» drevet familiearbeid kalt Familiefokus. Sommerleirer for hele familien har vært viktige i dette arbeidet. I fjor ble det ingen leir, i år ble det én leir. Mange kan fortelle at visjonen «Nytt liv – nye hjem» har blitt virkelig.

pTro
pTro
Nytt liv - nye hjem
/