16. februar 2023

Nye menigheter når nye mennesker

Målet er 400 nye menigheter i Norge innen 2025, dette ble vedtatt på SENDT Norge sin konferanse i 2014. Da gikk 13 kirkesamfunn i Norge sammen om å starte kirkeplanting. DeEt ambisiøst mål sier Christian Løkhammer, prosjektansvarlig for SENDT Norge konferansen i Bergen 16. til 18. mars. 

Siden den gang har Pinsebevegelsen etablert 14 nye menigheter, Misjonskirken og Misjonssambandet 10, Normisjon 8 og Frikirken 7. Flest nyetableringer i Agder og Rogaland med 32 nye menigheter.  

pTro
pTro
Nye menigheter når nye mennesker
/