25. mars 2022

Når klokkene kaller til bønn


Ordet «klokke» har sin opprinnelse hos irske munker på 400-tallet, forteller pTro-presten Vidar Mæland Bakke i dagens «spire» i serien «Kairostider». Til daglig er Vidar prest og daglig leder i Bymenigheten – Sandnes, en valgmenighet i Den norske kirke.

pTro
pTro
Når klokkene kaller til bønn
/