28. april 2019

Møteplassen uke 18 – Gunnar Ajer

Stammingen gjorde det komplett umulig for ham å snakke i en forsamling, og synshemmingen skapte mange praktiske problemer. Gunnar Ajer forteller om spennet mellom håp og erfaring i Møteplassen i dag. Han har flere plateinnspillinger bak seg, og reiser rundt og holder kirkekonserter.

pTro
pTro
Møteplassen uke 18 - Gunnar Ajer
/