12. april 2019

Møteplassen uke 16 – Rose Marie Gripsgård

Mamma og pappas skilsmisse ble vanskelig for 10 år gamle Rose Marie, som følte seg forlatt av faren. Men de vanskelige erfaringene tidlig i livet skulle viser seg å sette den voksne Rose Marie Gripsgård i stand til å hjelpe andre.

pTro
pTro
Møteplassen uke 16 - Rose Marie Gripsgård
/