4. november 2022

Mor Theresas hemmelighet

Etter Mor Teresas død i 1997 ble omgivelsene kjent med sider av hennes liv som de færreste hadde visst noe om. Dette forteller pTro-presten Vidar Mæland Bakke om i dagens «spire». Til daglig er Vidar prest i Bymenigheten – Sandnes, en valgmenighet i Den norske kirke.

pTro
pTro
Mor Theresas hemmelighet
/