27. januar 2023

Mobben

I serien «Sprell levende fortellinger», spør pTro-presten Vidar Mæland Bakke i dag om de som stod rundt den blinde Bartimeus har noe til felles med mobberne som både barn, unge og voksne opplever å bli holdt nede av. Til daglig er Vidar prest og daglig leder i Bymenigheten – Sandnes, en valgmenighet i Den norske kirke.

pTro
pTro
Mobben
/