20. desember 2021

Menn som venta

Dei levde til ulike tider og hadde minst ein ting felles: Dei venta. Men kva venta dei på? Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland fortel om desse to mennene  som me møter i ulike delar av bibelsoga. 

Programleiar: Inge Kallestad 

pTro
pTro
Menn som venta
/