4. november 2022

Menn og openheit

Kva kan skje når  70 menn samlast under temaet «Tett på Bibelen og tett på livet»? Øivind Ruud Kringstad er med oss i serien «Dette har gjort meg glad».

Intervjuar: Inge Kallestad

pTro
pTro
Menn og openheit
/