21. januar 2022

Menighet i Trondheim driver integreringsarbeid

Salem menighet i Trondheim driver ikke bare med gudstjenester, bibelgrupper og den slags. De har også et sosialt arbeid for å hjelpe mennesker som er nye i Norge til å finne seg til rette i det norske samfunnet. Under navnet 22B driver daglig leder Kine H. Ravndal og hennes fem kolleger blant annet språkkafe og andre tiltak som har vært godt besøkt, til og med gjennom korona-perioden.

Intervju og reportasjer
Intervju og reportasjer
Menighet i Trondheim driver integreringsarbeid
/