2. oktober 2022

Markus 5, 35-43 Johnny Vågen – 17. søndag i treenightestiden

Historien om da Jesus vekte opp datter til synagogeforstanderen Jairus er tema når Johnny Vågen tar oss med til Markus evangeliet kapittel 5, vers 35. 

pTro
pTro
Markus 5, 35-43 Johnny Vågen - 17. søndag i treenightestiden
/