9. juli 2022

Mange nye misjonærar

STORT MISJONSENGASJEMENT
Med bachelor i japansk reiser Sindre Stokken til Japan som ettåring og utsending denne hausten. Før det skal han til Kenya i tre veker på misjonærkurs. Det er rundt 40 nye utsendingar i Misjonssambandet denne hausten. Hans Arne Sanna som er leder i Misjonssambandet utland tek altså med seg ein stor gjeng på misjonærkurs i Kenya og fortel at misjonsengasjementet er stort i organisasjonen.

pTro
pTro
Mange nye misjonærar
/