3. mai 2022

Mange kan oppleve det slitsomt å være en del av et kristent fellesskap

«Vi har lagt oss til noen former og vaner som gjør at mange kan oppleve det slitsomt å være en del av et kristent fellesskap» Dette er en setning fra en leder som stod på trykk i Normisjon sitt informasjonsblad i Rogaland. Thomas Thesen er regionleder, og sier dette om hva folk føler er slitsomt i kristne fellesskap.
«Det var lett!» er tittelen på lederen han har skrevet til informasjonsbladet til Normisjon i Rogaland.

pTro
pTro
Mange kan oppleve det slitsomt å være en del av et kristent fellesskap
/