3. februar 2023

La barn være barn – Guds rike og de små

I serien «Sprell levende fortellinger», er det teksten om Jesus og barna pTro-presten Vidar Mæland Bakke tar for seg. 

På Jesu tid var ikke barna regnet som fullverdige mennesker. Er vår utfordring i dag en annen, nemlig at vi for tidlig innvier barna i det å være voksen, spør han. Til daglig er Vidar prest og daglig leder i Bymenigheten – Sandnes, en valgmenighet i Den norske kirke. 

pTro
pTro
La barn være barn - Guds rike og de små
/