25. august 2021

Kvinner trenger kvinnelige forbilder, også som forkynnere.

«Hvor er kvinnene?» dette spørsmålet stiller Arnfinn Clementsen på sin Facebook side. Her etterlyser han flere kvinner som talere på stevner og festivaler, men også i kirke og menighet året rundt.

Arnfinn Clementsen er pastor i Karismakirken i Stavanger, en menighet som tilhører pinsebevegelsen i Norge. 

Intervju og reportasjer
Intervju og reportasjer
Kvinner trenger kvinnelige forbilder, også som forkynnere.
/