6. juni 2023

Kvinna som bar på ei stor sorg

Hanna bar på ei stor sorg. Historien finn du i 1. Samuelsbok kapittel 1 i Bibelen. Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland fortel. 

Programleiar: Inge Kallestad

pTro
pTro
Kvinna som bar på ei stor sorg
/