7. desember 2020

Kven var dei vise menn?

Kven var dei vise menn frå Austerland? Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland snakkar om folk som var vitner til Jesu fødsel.

pTro
pTro
Kven var dei vise menn?
/