6. november 2023

Kva hendte med soldaten som høyrde ein song?

-Soldaten gjorde seg klar til å skyta då han høyrde songen «Jesus saver of my soul. Kva skjedde den dagen og kva hendte mange år etterpå? Kunstnaren, forkynnaren og songaren Odd Dubland tar oss i dag med til historiar om kristne songar. 

pTro
pTro
Kva hendte med soldaten som høyrde ein song?
/