3. september 2021

Kristen tru og politisk engasjement

Dei er begge pastorar og dei har begge engasjert seg i politikk. Gjer dei dette for å omvenda landet til kristen tru? Og kor går skillet mellom kristen tru og politikk? Me inviterte dei samfunnsengasjerte pastorane Arnfinn Clementsen og Sten Sørensen til ein samtale om kristen tru og politisk engasjement

Intervju og reportasjer
Intervju og reportasjer
Kristen tru og politisk engasjement
/