16. november 2021

Kristen på jobb?

Når vi skal velge yrke er det mange hensyn å ta, hva liker jeg å jobbe med, hvor kan jeg bruke mine evner, sikker jobb osv. Men mange opplever også forventning fra menighet om hva som er bedre yrker for en kristen en andre. Kan yrkesvalget påvirke troen? Kan arbeidsplassen være en vanskelig plass å være kristen?  

Silje Nordal Sylta jobber som CPO (produktsjef) i Hauge Micro Finance og i Hauge Business Network der hun blant annet lager podcasten «Tro i arbeid». 

pTro
pTro
Kristen på jobb?
/