15. april 2020

Koronatid er kairostid

I det nye testamentet er der to uttrykk for tid. Der chronos beskriver kvantitetstid, beskrive kairos i større grad kvalitetstid. Vi kan møte denne turbulensen utelukkende med frykt og bekymring. Eller vi kan se på denne tiden som et vindu av muligheter Gud kan handle gjennom.

pTro-prest Vidar Mæland Bakke er til dagleg prest i Bymenigheten – Sandnes

pTro
pTro
Koronatid er kairostid
/