4. mars 2021

Kommunikasjon

: Vi oppfører oss ikkje likt i alle situasjonar og alle settingar har sitt kommunikasjonsmønster, både på arbeidsplass og i familie.
Vi kan uttrykke enormt mykje sympati i måten vi seier ting på – og det er veldig viktig å vere obs på i møte med barn. Du -budskap med løgntanker kan sette seg veldig hos barn – difor skal vi vere bevisste på det. Anne Birgitte Lillebø Bøe samtalar med Anne Lene Otterøen i serien Foreldreskulen.

foreldreskulen
foreldreskulen
Kommunikasjon
/