17. mars 2021

Kommunikasjon 2

Kommunikasjon er vanskelig med mange lag, vi har både verbal og non-verbal kommunikasjon og det er viktig å vere bevisst ift borna våre korleis vi snakkar og opptrer ift dei. Anne Lene Otterøen er opptatt av at vi også må tørre å VERE i det vanskelige med borna våre, og det å berre få snakke om ting kan også løyse opp i det vanskelige. Vennlige ord og vennlige blikk leger!

foreldreskulen
foreldreskulen
Kommunikasjon 2
/