27. april 2022

Kleopas sitt kairosøyeblikk del 2

pTro-presten Vidar Mæland Bakke har fundert litt på hvem denne Kleopas var som Jesus møtte på vei til Emmaus. I to podkaster forsøker han å leve seg inn i Kleopas sitt store kairos-øyeblikk. Her kommer andre del. Til daglig er Vidar prest og daglig leder i Bymenigheten – Sandnes.

pTro
pTro
Kleopas sitt kairosøyeblikk del 2
/