2. april 2021

Kleopas forteller

pTro-presten Vidar Mæland Bakke har lurt på hvem de var disse to disiplene som vi møter på vei til Emmaus i Lukas-evangeliet kapittel 24. Den ene vet vi hette Kleopas. Vidar Mæland Bakke har forsøkt å leve seg inn i disse to disiplenes opplevelse av alt som skjedde gjennom påskehelga. (Til daglig er han prest i Bymenigheten – Sandnes.)

pTro
pTro
Kleopas forteller
/